Diensten

Projectontwikkeling

Voor diverse opdrachtgevers werken wij als (gedelegeerd) ontwikkelaar aan (her)ontwikkelingsprojecten in de zorg, utiliteits- en woningbouw. Het belang en de doelen van onze opdrachtgevers en/of eindgebruikers stellen wij centraal.

Wij sturen continu op waardetoevoeging, haalbaarheid en kwaliteit, zodat een optimaal eindresultaat voor de eindgebruiker kan worden bereikt. Wij doen dit door het inbrengen van ons team en onze kennis en middelen.

Projectmanagement

Wij begeleiden projecten voor verschillende opdrachtgevers zoals projectontwikkelaars, bedrijven en particulieren.

Onze sterke punten hierbij zijn het zorgen voor transparante en heldere communicatie binnen het projectteam en met belanghebbenden, alsmede de projectbewaking.